Om oss

Den norske Klubb i Litauen (DnK) ble stiftet i 1997.  Ettersom medlemmene ønsket å ta en mer aktiv del i å gi noe tilbake til trengende i Litauen ble DnK i 2003 juridisk registrert i Vilnius som en ideell sosial stiftelse.

Litauisk navn:  Viešoji Įstaiga Norvegų klubas
Org nr 110089525
Registreringsadresse: Savičiaus g. 11-57, Vilnius
Korrespondanseadresse: K. Borutos g. 24-40, 08335 Vilnius

Kort om det norske miljøet i Litauen

Det bor omkring 100 nordmenn fast i Litauen, hovedsakelig i Vilnius og Klaipeda. I tillegg kommer en rekke som pendler mellom Norge og Litauen.  Majoriteten er næringsdrivende eller mellomledere i ett av de over 200 norskeide bedriftene i landet.  De aller fleste er menn og mange er gift med litauiske kvinner.   De første nordmennene kom til Litauen allerede i 1991 og flere har bodd her fast siden den gang.

Klubbens aktiviter

DnK finansierer sine prosjekter med bidrag fra privatpersoner og donasjoner fra næringslivet. Overskuddet av donasjonene vi mottar har vært og vil fortsette å bli investert direkte i prosjekter til støtte for vanskeligstilte barn. Revisjon av regnskapene til DnK gjøres i samsvar med DnKs grunnprinsipp om å garantere alle støttegivere en gjennomsiktig og fortløpende informasjon om sin virksomhet.